RISTAT.se  av Bertil Daggfeldt.

Ristat är samlingsnamnet för några av Bertil Daggfeldts skrifter. En del av dem är publicerade – andra inte. Peer-review-systemet, i förening med det fåtal facktidskrifter som står till buds, bidrar till en effektiv spärr för nya förslag. På nätet kan var och en, även fackmän, bilda sig sin egen uppfattning och stimuleras till eget tänkande och egna slutsatser.

Kontakt:  daggfeldt@gmail.com


Arktis:
Ymer 80 – en återblick och ett förslag Artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, nr 1, 2014, sid. 38-48.
Arktis – morgondagens Medelhav Artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, nr 6, 1976, sid. 288-303.


Lybska Svan:
Lybska Svan Artikel i Tidskrift i Sjöväsendet, nr 2, 1991, sid. 115-139.
Mikael Enér 2019. Är det Lybska Svan som vilar här i sanden?


Regalskeppet Vasa:
Dokumentär från BBC  "Finding the ship lost for more than 300 years", 2019-05-16.


Etymologi - viking, vikingR, m.m. :
Fornnordiska bjarga i namn
Vikingen – roddaren Artikel i Fornvännen 1983/2, sid. 92-94.
Vikingen i folkmun och i verkligheten
Birka – köpstad eller ö med björkskog? 2019-09-23.


Runinskrifter:
Åsmund - missionär och mästare 2019-11-06.
Äreminne över en navigatör
Tirstedstenen – Ingvarssten och „en endelig tydning“ ?
Bruse förde lanklans – ett tolkningsförslag Artikel i Varia 2011, nr 1, Svenska vapenhistoriska sällskapet.
Överhogdalsbonaden – ett hästtäcke från Bjärtrå i Ångermanland och en kvarleva från det nordiska sjuårskriget?  2019-10-07.


Jämtland:
Anders Berglin - målarglädje i bondens sal och fädernas kyrka
En ganska wäl känd man (Olof Hindriksson)


Hälsingland:
Alftabonadernas proveniens Vägen till Alfta. 2019-06-29.
Runstenen vid Staffans stupa  2019-04-15.


© Bertil Daggfeldt 2014-2019